Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μαθήματος επιλογής ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ από τις 7 Νοεμβρίου 2022 θα δίνονται κάθε Δευτέρα 3-5μμ στην αίθουσα Χ2-094.

Εκτάκτως την Τετάρτη 26-10-2022 θα πραγματοποιηθεί μία διάλεξη 1:15-2:30 μμ στην αίθουσα Χ2-094.

Α. Μπαδέκα, Αναπλ. Καθηγήτρια