Επιλογή Σελίδας

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι οι διαλέξεις του μαθήματος “Μηχανισμοί στην οργανική χημεία” θα γίνονται κάθε Πέμπτη στις 14:00, στην αίθουσα Χ3-230Α
Ο διδάσκων