Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Έχει δημιουργηθεί αίθουσα με όνομα  «Διαλέξεις του ΠΜΣ μαθήματος Σύνθεση προηγμένων και νανοδομημένων υλικών» και κωδικό εγγραφής: rfaz0fp

 

Η πρώτη διάλεξη θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και ώρα έναρξης τις 15:00 από τον Αναπλ. Καθ. κ. Εμμ. Μάνο. Τίτλος διάλεξης: Χαλκογονικά υλικά / Αλογονούχοι περοβσκίτες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το συντονιστή στέλνοντας μήνυμα στο dtassis@uoi.gr.

 

Οι διδάσκοντες του μαθήματος