Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μεταπτυχιακού μαθήματος Συνθετική Χημεία, Στερεοχημεία-Μηχανισμοί, Φωτοχημεία θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 20 Νοέμβρη 2020 (ώρα 12.00) στην ηλεκτρονική αίθουσα που έχει δημιουργηθεί με κωδικό 65744vz. Το αντικείμενο της διάλεξης  αφορά τη “μοριακή ασυμμετρία” και το προβλεπόμενο βοήθημα της διάλεξης είναι το βιβλίο Γενική Οργανική Χημεία του Ν. Ε. Αλεξάνδρου (εκδόσεις ΖΗΤΗ)