Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μαθήματος “Φυσικοχημεία ΙΙ” ξεκινούν την Τρίτη, 13η Οκτ. 2020 και ώρα 11:15 π.μ., με την βοήθεια της εφαρμογής MSTeams και κωδικό σύνδεσης 6110jk7.  Η επόμενη διάλεξη θα γίνει την Πέμπτη, 15η Οκτ. 2020 και ώρα 11:15 π.μ. με τον ίδιο τρόπο.

Ο διδάσκων,

Βασίλης Μελισσάς,
melissas@uoi.gr, τηλ.: ΧΧ-ΧΧΧΧ-8471