Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μαθήματος επιλογής “ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ” θα ξεκινήσουν την ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΩΡΑ 16:00 στην ηλεκτρονική αίθουσα “ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ” με κωδικό x2ci74r, στην πλατφόρμα MS Teams.

Ο Διδάσκων

Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ