Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Έχει δημιουργηθεί αίθουσα με όνομα  «Διαλέξεις του μαθήματος Αρχές Φασματοσκοπίας» και κωδικό εγγραφής: x206kt6

 

Η είσοδος-εγγραφή στην αίθουσα διάλεξης πρέπει να γίνει αποκλειστικά με την χρήση του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών. Η πρώτη διάλεξη θα λάβει χώρα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και ώρα 16:15-18:00.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το διδάσκοντα στέλνοντας μήνυμα στο dtassis@uoi.gr.

 

Ο διδάσκων του μαθήματος