Επιλογή Σελίδας

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι οι διαφάνειες των διαλέξεών μου του μαθήματος “Οργανική Χημεία Ι” ανεβαίνουν εβδομαδιαίως στο classweb, στην ενότητα «Υλικό μαθήματος» του μαθήματος.

Ο Διδάσκων,

Γιώργος Ρώτας