Επιλογή Σελίδας

Σε συνέχεια του σεμιναρίου σχετικά με την εύρεση και διαχείριση της βιβλιογραφίας, επισυνάπτεται ένα σύντομο εκπαιδευτικό υλικό με οδηγίες για την εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού Mendeley.

Μ. Προδρομίδης

Α. Παπαβασιλείου

 

ΑΡΧΕΙΟ