Επιλογή Σελίδας

Στις 29-11-2021 (ημέρα Δευτέρα) θα λάβει χώρα η πρώτη πρόοδος εξέτασης στην αίθουσα Χ3-230 (έναρξη 1400 ακριβώς).

Επισυνάπτονται η τράπεζα θεμάτων και η ύλη της πρώτης ενότητας, σε μορφή διαφανειών.

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε στο dtassis@uoi.gr

Δ. Τάσης

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ