Επιλογή Σελίδας

Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα γίνουν την Παρασκευή 26-6-2020 (έναρξη 1230), μέσω του MS Teams. Ο σύνδεσμος είναι

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5388360a5cd9441a89140a5f8a614…

και ο κωδικός ughr8q2

Τίτλος καρτέλας “Χημεία Νανοϋλικών και Εφαρμογές” Παρουσιάσεις εργασιών

Ο διδάσκων