Επιλογή Σελίδας

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα του 7ου εξαμήνου ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Χημεία Λανθανιδίων και Ακτινιδίων με Στοιχεία Πυρηνικής Χημείας) να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα (email: emanos@uoi.gr).

O διδάσκων