Επιλογή Σελίδας

Για το μάθημα Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων θα υπάρχει επικοινωνία μέσω ms teams. Ο σύνδεσμος είναι

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azX94VDpL6YwgeD55UUOL1WedO2KmBxh9-qdrNlpKDAY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=093edd5d-605a-44f4-875e-8768344db46c&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Ι. Ρούσσης