Επιλογή Σελίδας

Το μάθημα Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων αρχίζει αύριο 7 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Το link είναι

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a76c5ac8c00c04efa8fac73691bab9e2b%40thread.tacv2/conversations?groupId=762bd01d-16a5-4e94-a964-2fc6fedb9061&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Ι. Ρούσσης