Επιλογή Σελίδας

Στις 5-11 το μάθημα της Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων θα αρχίσει στις 3 μμ αντί στις 2 μμ,

μετά από αίτημα φοιτητών για να ολοκληρώσουν εργαστηριακό μάθημα.

Ι. Ρούσσης