Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι οι διαλέξεις του μαθήματος Βιοχημεία ΙΙΙ θα ξεκινήσουν την Τρίτη 17-10-2023 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν το συντομότερο με τον διδάσκοντα στο paschalisdoulias@uoi.gr ώστε να γίνει κράτηση ανάλογης αίθουσας

Ο διδάσκων,

ΠΘ Δούλιας