Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής Βιοχημεία ΙΙΙ του 7ου εξαμήνου του προπτυχιακού κύκλου σπουδών να δηλώσουν τις ώρες που επιθυμούν στο paschalisdoulias@uoi.gr μέχρι την Τρίτη 20/10/2020 προκειμένου να καθορίστεί νέα ώρα διδασκαλίας του μαθήματος.

Οι Διδάσκοντες,

ΜΕ Λέκκα, ΠΘ Δούλιας