Επιλογή Σελίδας

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Ενέργεια την Παρασκευή 13/10-2023 και ώρα 17.00 στην αίθουσα Χ2-097 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ι. Κωνσταντίνου

Καθηγητής