Επιλογή Σελίδας

ΜΑΘΗΜΑ “ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα «”ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”» (7ου εξαμήνου) καλούνται την Παρασκευή 27-10-2023 και ώρα 17.00 στην Αιθ. Χ3-216.

Οι διδάσκοντες