Επιλογή Σελίδας

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της προόδου του μαθήματος “Φυσικοχημεία ΙΙ” στο αντικείμενο της Κβαντομηχανικής της 21ης Δεκεμβρίου 2022 (Quantum_Mechanics_quiz_results_16-1-23).  Ενθαρρύνονται όσες και όσοι επέτυχαν βαθμολογία ίση και ανώτερη αυτής των 10/51 να συμμετέχουν στην 2η πρόοδο του μαθήματος στο αντικείμενο της Κινητικής την ημέρα εξέτασης του συνολικού μαθήματος κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2023.

Ο διδάσκων

Quantum_Mechanics_quiz_results_16-1-23