Επιλογή Σελίδας

Ενδεικτικά θέματα πτυχιακών:

Διαφοροποίηση ή/και χαρακτηρισμός τροφίμων με βάση τη γεωγραφική ή βοτανική προέλευση (π.χ. γαλακτοκομικά, λίπη έλαια, φρούτα, οίνοι, αποστάγματα).

Συντήρηση τροφίμων με χρήση MAΡ ή υλικών συσκευασίας με αντιμικροβιακούς/αντιοξειδωτικούς παράγοντες.

Μελέτη αλληλεπίδρασης τροφίμου με το υλικό συσκευασίας (μετανάστευση, flavor scalping κ.α.).

Επίσης πτυχιακές με αντικείμενο τον οίνο (οινολογική επάρκεια).

Οι πτυχιακές είναι συνήθως πειραματικές εκτός από την περίπτωση αδυναμίας δια ζώσης εκπαίδευση.

 

Α. Μπαδέκα