Επιλογή Σελίδας

Η πρώτη διάλεξη στα πλαίσια του κατ’ επιλογήν μαθήματος του 7ου εξαμήνου ‘Ανόργανη Χημική Τεχνολογία’ θα γίνει την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 στις 16:00  στην αίθουσα Χ3-216.

Γεώργιος Παπαγεωργίου