Επιλογή Σελίδας

Αγαπητοί φοιτητές

Σας ενημερώνω ότι στη πλατφόρμα Teams με κωδικό gu4hg7x υπάρχουν αναρτημένα:

α) Οι διαφάνειες των δύο πρώτων διαλέξεων

β) Δύο σετ ασκήσεων για τη μέτρηση ηλεκτρονίων

Ο διδάσκων