Επιλογή Σελίδας

Αγγλικά Ι – Εξέταση φοιτητών επί πτυχίω

Η επί πτυχίω εξέταση στα “Αγγλικά Ι ” θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Παρασκευή 26/6/2020 και ώρα 13:00 (εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση).

Λεπτομερείς οδηγίες για την εξέταση θα δοθούν στη σελίδα του μαθήματος στο ecourse
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=710

Παρακαλούνται όσοι επί πτυχίω φοιτητές έχουν δηλώσει το μάθημα και θέλουν να εξεταστούν να εγγραφούν έγκαιρα στο e-course του μαθήματος – έως την Τρίτη 23/6/2020.

Δεν απαιτείται κωδικός εγγραφής για το ecourse.

Παρακαλώ προσοχή στο παρακάτω σημείο: τα στοιχεία σας στο ecourse πρέπει να συμφωνούν με εκείνα στο Φοιτητολόγιο (ClassWeb), εκτός της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου στο ecourse θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιδρυματική σας διεύθυνση (ch0****@uoi.gr)

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/τριες πρέπει άμεσα να ελέγξουν την ιστοσελίδα του Ιδρύματος με τις αναλυτικές Οδηγίες για τη Διεξαγωγή των Εξ αποστάσεως Εξετάσεων του Εαρινού Εξαμήνου του ακ. έτους 2019-20 για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξέτασή τους στο μάθημα.

Οδηγίες για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις Ιουνίου 2020

ΛΒ Ανδρέου