Επιλογή Σελίδας

Η διάλεξη του μαθήματος επιλογής «Εφαρμογές Κβαντικής Χημείας» που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 θα αναβληθεί λόγω κωλύματος του διδάσκοντα. Η επόμενη διάλεξη θα γίνει κανονικά στις 11 Νοεμβρίου ώρα 10:00 σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας.

Ο διδάσκων

Α. Καλαμπούνιας