Επιλογή Σελίδας

Η αναπλήρωση παράδοσης του μαθήματος Οινολογία Ι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25/11/2022 στις 10:00-13:00 στην αίθουσα Χ3-216, μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Η διδάσκουσα