Επιλογή Σελίδας

Η αναπλήρωση παράδοσης του μαθήματος Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25/11/2022 στις 16:00-17:00, μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Η διδάσκουσα