Επιλογή Σελίδας

Τα εργαστήρια του μαθήματος [ΧΗΥ102]: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές-Πληροφορική, του πρώτου εξαμήνου του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Χημείας, που δεν έγιναν την Πέμπτη 17-11-2022 λόγω αργίας, θα αναπληρωθούν για τις ομάδες Γ,Δ στις εξής ημερομηνίες και ώρες:

ΟΜΑΔΑ Γ: Τρίτη 29-11-2022, 18:30-20:30

ΟΜΑΔΑ Δ: Παρασκευή 02-12-2022, 9:00-11:00

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αλλαγή αυτή ισχύει μόνο για τα εργαστήρια που δεν έγιναν την Πέμπτη 17-11-2022 για τις ομάδες Γ,Δ.

Στη συνέχεια τα εργαστήρια θα συνεχιστούν κανονικά για όλες τις ομάδες με βάση το ισχύον εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα.