Επιλογή Σελίδας

Αγγλικά ΙΙ:

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές/τριες ότι έχει οριστεί αναπλήρωση μαθήματος που θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 8/4/2020, 17:00-20:00.

Η διδάσκουσα,
ΛΒ Ανδρέου
email: l.andreou@uoi.gr