Επιλογή Σελίδας

Αγαπητοί 1ετείς φοιτητές

Επισυνάπτεται υπόδειγμα εργασίας και τo link online υπολογιστικού φύλλου για να δηλώσετε τα στοιχεία σας για τη δημιουργία των ομάδων

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1peJMI_CbiBJFaQWZH81ryZSnIKKS7GF8s0XIxrlYA98/edit?usp=sharing

 

εργασια υποδειγμα

καλή μελέτη

 

Βασίλης Σακκάς