Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι οι παραδόσεις του κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος “Βιοχημεία ΙΙΙ” θα ξεκινήσουν την Τριτη 18-10-2022 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.  Οι παραδόσεις θα γίνονται στην αίθουσα Χ3-132.

Ο διδάσκων

ΠΘ Δούλιας