Επιλογή Σελίδας

Το μάθημα  του 7ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Χημείας

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ»

θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη, στην αίθουσα Χ2-094 και ώρα 09:00-11:00 πμ

 

Η διδάσκουσα

Μ. Ε. Λέκκα

Ομ. Καθηγήτρια