Επιλογή Σελίδας

Το αυριανό μάθημα  του μεταπτυχιακού προγράμματος “Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολογία” θα πραγματοποιηθεί  στις  14.00 στην αίθουσα  Χ3-230

εκ των διδασκόντων