Επιλογή Σελίδας

Προκειμένου να ξεκινήσει το μάθημα ‘ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ’ και για την καλλίτερη οργάνωση του μαθήματος (εξεύρεση αίθουσας)  και  με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν το μάθημα, να εγγραφούν επίσης στην πλατφόρμα MS-Teams στην αίθουσα με κωδικό exp9gnf.

O διδάσκων