Επιλογή Σελίδας

Η πρώτη εναρκτήρια δια ζώσης συνάντηση μας για το μάθημα ‘ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ’ θα γίνει, σύμφωνα και με το πρόγραμμα μαθημάτων, την Τρίτη (19/10/21) και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα Χ3-132 με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων. Λόγω του ότι δεν έχει περατωθεί η διαδικασία δηλώσεων των μαθημάτων και λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών εκπαίδευσης για την καλλίτερη οργάνωση του μαθήματος οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν το μάθημα, θα μπορούν να εκδηλώσουν παράλληλα την επιθυμία τους για το μάθημα με την εγγραφή τους και στην πλατφόρμα MS-Teams στην αίθουσα με κωδικό tsypfrn.

O διδάσκων