Επιλογή Σελίδας

Καλούνται οι φοιτητές του τμήματος Ε καθώς και όσοι πρωτοετείς φοιτητές έχουν εκκρεμείς εργαστηριακές ασκήσεις, να προσέλθουν την Τρίτη 11 Ιανουαρίου (1η και 2η ΑΣΚΗΣΗ-ΑΝΟΡΓΑΝΗ)  και την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου (3η και 4η ΑΣΚΗΣΗ-ΑΝΟΡΓΑΝΗ) στις 10:00 στους χώρους του Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας και την Τρίτη 18 Ιανουαρίου και Τετάρτη 19 Ιανουαρίου και ώρα 10:00 στους χώρους του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας.

Από τους διδάσκοντες