Επιλογή Σελίδας

Η προφορική εξέταση για τους φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο τον Ιούνιο του 2020, θα γίνει την Πέμπτη 2/07/2020 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Η εξέταση για τους φοιτητές παλαιότερων ετών θα γίνει την Πέμπτη 2/07/2020 μέσω της εφαρμογής Teams, με βάση το πρόγραμμα που τους έχει ανακοινωθεί  στην εφαρμογή.

ΑΡΧΕΙΟ