Επιλογή Σελίδας

Το μάθημα ‘Τεχνολογία Σύνθεσης και Ανακύκλωσης Πλαστικών’ θα γίνει διαδικτυακά  μέσω του MS-Teams,

την Πέμπτη (5-11-2020)  και ώρα 1-3μμ. Ο κωδικός του μαθήματος είναι rh6u28z

Ο διδάσκων

Ε. Μπόκαρης