Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές θα παρακολουθήσουν το μάθημα ”Αντίστροφη Ανάλυση Σύνθεσης Οργανικών Ενώσεων” να εγγραφούν στο ecourse.

H διδάσκουσα,
Ντέμου Νικολέτα