Επιλογή Σελίδας

Από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου,  το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας/εργαστηρίων του μαθήματος [ΧΗΥ102]: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές-Πληροφορική, του πρώτου εξαμήνου του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Χημείας, θα διαμορφωθεί ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ

9:00 – 11:00 π.μ. : Θεωρητικό μάθημα στο αμφιθέατρο 2.

ΤΡΙΤΗ

i) 14:30-16:30 μ.μ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Αίθουσα Υπολογιστών στο κτήριο της Πρυτανείας): ΟΜΑΔΑ Α

ii) 16:30-18:30 μ.μ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Αίθουσα Υπολογιστών στο κτήριο της Πρυτανείας): ΟΜΑΔΑ Β

ΠΕΜΠΤΗ

iii) 16:00-18:00 μ.μ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Αίθουσα Υπολογιστών στο κτήριο της Πρυτανείας): ΟΜΑΔΑ Γ

iv) 18:00-20:00 μ.μ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Αίθουσα Υπολογιστών στο κτήριο της Πρυτανείας): ΟΜΑΔΑ Δ

Η Αίθουσα Υπολογιστών στο κτήριο της Πρυτανείας είναι η εξής:

Αίθουσα Α 107,  Κέντρο Υπολογιστών  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Εργαστήριο Σταθμών Εργασίας, Κτήριο Πρυτανείας (ισόγειο).

Οι ομάδες Α,Β,Γ,Δ των φοιτητών/τριών έχουν διαμορφωθεί με βάση τον Αριθμό Μητρώου τους και  παρουσιάζονται αναλυτικά σε συνημμένο αρχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρουσία των φοιτητών/τριών στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική.

ΑΡΧΕΙΟ