Επιλογή Σελίδας

Η διδασκαλία του μαθήματος της ‘ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ’  θα γίνει διαδικτυακά, μέσω του MS-Teams, την Τετάρτη (4-11-2020) και ώρα 2-4μμ. Ο κωδικός της τάξης είναι sw1qc6p

O διδάσκων

Ε. Μπόκαρης