Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το εργαστήριο ανασκόπησης του μαθήματος [ΧΗΥ102]: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές-Πληροφορική, του πρώτου εξαμήνου του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Χημείας, θα διεξαχθεί για όλες τις ομάδες Α,Β,Γ,Δ την Τρίτη 10-01-2023 στις εξής ώρες:

ΟΜΑΔΑ Α: Τρίτη 10-01-2023, 14:30-15:30

ΟΜΑΔΑ Β: Τρίτη 10-01-2023, 15:30-16:30

ΟΜΑΔΑ Γ: Τρίτη 10-01-2023, 16:30-17:30

ΟΜΑΔΑ Δ: Τρίτη 10-01-2023, 17:30-18:30