Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(για φοιτητές Πρώτου Έτους Σπουδών)

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι

 

Οι παραδόσεις του μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 1ου Εξαμήνου:

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι»

 (Kωδ. Μαθήματος ΧΗΥ101)

θα γίνονται

κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 11:00-13:00

στο Αμφιθέατρο 2-(Ι.Τσαγκάρη).

 

Έναρξη μαθημάτων την Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022.

 
Οι διδάσκοντες

Αθανάσιος  Βλεσσίδης, Καθηγητής

Δημοσθένης Γκιώκας, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

·         Για τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δείτε το συνημμένο αρχείο στο τέλος της ανακοίνωσης.

 

·         Συμπληρωματικά  με το μάθημα της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι θα μπορούν θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακές συναντήσεις με τους διδάσκοντες που θα περιλαμβάνουν  π.χ. αναθέσεις εργασιών, επίλυση αποριών, αναρτήσεις εκπαιδευτικού υλικού, επιπλέον του μαθήματος φροντιστηριακές ασκήσεις κ.λ.π.  Το λογισμικό για όλα τα διαδικτυακά μαθήματα είναι το Microsoft Teams και αποτελεί τμήμα του Office 365 το οποίο έχει προμηθευτεί το Π.Ι. Οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού υπάρχουν στα συνημμένα αρχεία. Απαραίτητη για δωρεάν πρόσβαση και σύνδεση στο Microsoft Teams η χρήση των ιδρυματικών προσωπικών κωδικών που θα σας παράσχει το Π.Ι. Η είσοδος-εγγραφή στην διαδικτυακή αίθουσα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με την χρήση του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών.

Επίσης, μπορεί να γίνει χρήση της δωρεάν εφαρμογής Teams από Android συσκευή κινητού τηλεφώνου Tablet.

Link εγκατάστασης: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-XIyv-6RsjpnkJgiMKlSeInPPSVMZTSLlt8e0_OLxNU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ccfa08e4-8d6e-4c0c-a60c-484ea537068b&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Η ομάδα (Team) του μαθήματος της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι που δημιουργήθηκε στο Microsoft Teams έχει όνομα:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι-ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022 και κωδικό:
i793xwr

Όσοι δεν μπορέσουν να συνδεθούν με κωδικούς θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν (χωρίς χρήση κωδικού) το μάθημα σε link που θα αποστέλλεται στο ιδρυματικό e-mail τους.

*Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στις διαδικτυακές συναντήσεις για το μάθημα θα πρέπει να ενημερωθούν για το μείζον θέμα της προστασίας των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (κείμενο «Αποδοχής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας» στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου αρχείου, στις οδηγίες εγκατάστασης του λογισμικού Microsoft Teams και Office 365.

 

Οι διδάσκοντες

Αθανάσιος Βλεσσίδης, Καθηγητής

Δημοσθένης Γκιώκας, Αναπληρωτής Καθηγητής