Επιλογή Σελίδας

Η πτυχιακή εξέταση του μαθήματος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (ομάδα ΛΕΚΚΑ) θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS την Πέμπτη, 23/07/2020 και ώρα 09:00 π.μ., σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Όνομα Αίθουσας Εξέταση ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Κωδικός εγγραφής:  vcwxh1z

Οδηγίες – Προϋποθέσεις:

1.      Η είσοδος-εγγραφή στην αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει αποκλειστικά μέσω του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 21-07-2020.

2.      Οι φοιτητές πρέπει να συνδεθούν μέσω Η/Υ που διαθέτει σύνδεση σε internet, μικρόφωνο και κάμερα.

3.      Την ημέρα της εξέτασης, η είσοδος των φοιτητών στην αίθουσα εξέτασης θα πρέπει να γίνει με τον παραπάνω κωδικό, από 08:15 ως 08:30.  Η δυνατότητα εισόδου θα κλείσει στις 08:45.

4.      Μεταξύ 09:00 π.μ. και 09:30 π.μ. θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών. Ο έλεγχος ταυτοποίησης μπορεί να γίνεται καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης, όποτε αυτό ζητηθεί, μέσω επίδειξης της φοιτητικής ταυτότητας στους επιτηρητές μέσω της κάμερας του υπολογιστή.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους:

o       Τη φοιτητική τους ταυτότητα και

o       Κόλλες αναφοράς με τα στοιχεία τους.

5.      Κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα.

6.      Η εξέταση θα διαρκέσει 45 λεπτά της ώρας (έναρξη: 09:30 πμ – Λήξη: 10:15  πμ). Οι απαντήσεις θα δίδονται στον χώρο που προβλέπεται στην πλατφόρμα. Σχήματα ή χημικές εξισώσεις μπορούν να   απαντηθούν χειρόγραφα σε λευκή κόλλα(ες). Στην περίπτωση αυτή, τα γραπτά θα φωτογραφίζονται ή σαρώνονται (σκανάρονται). Το αρχείο με τις απαντήσεις θα αναρτάται  ως εικόνα ή αρχείο pdf απ’ ευθείας στο αντίστοιχο πεδίο κάτω από τα θέματα μέσω του υπολογιστή (upload στο assignments).

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

 

Οι διδάσκοντες του μαθήματος
MΕ ΛΕΚΚΑ (Σ) – Ε ΠΑΝΟΥ – ΠΘ ΔΟΥΛΙΑΣ – Κ ΤΕΛΛΗΣ – Δ ΠΑΝΤΑΖΗ – Α ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΝΑΣ