Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS την Παρασκευή, 25/09/2020 και ώρα  10:00 π.μ., σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Όνομα Αιθουσών Εξέτασης  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΤΑΞΗ Α-Γ. Οι προϋποθέσεις για την εγγραφή των φοιτητών στην αντίστοιχη τάξη παρουσιάζονται παρακάτω.

Κωδικός εγγραφής: ΤΑΞΗ Α: 3r5obia

                                    ΤΑΞΗ Β: 0e4hfzh

                                     ΤΑΞΗ Γ: hlo2e44

Οδηγίες – Προϋποθέσεις:

1.      Η εγγραφή στην αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει αποκλειστικά μέσω του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 22-09-2020.

2.      Η εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη θα πραγματοποιηθεί με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου (AM) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

 

Α.Μ ΤΑΞΗ
0, 1, 2, 3 Α
   4, 5, 7 Β
 6, 8, 9 Γ

               

1.     Οι φοιτητές πρέπει να συνδεθούν μέσω Η/Υ που διαθέτει σύνδεση σε internet, μικρόφωνο και κάμερα.

2.     Την ημέρα της εξέτασης, η είσοδος των φοιτητών στην αίθουσα εξέτασης θα πρέπει να γίνει στις αντίστιχες αίθουσες, από 09:00 π.μ. ως 09:30 π.μ.  Η δυνατότητα εισόδου θα κλείσει στις 09:35 π.μ..

3.     Στις 09:35 π.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών. Ο έλεγχος ταυτοποίησης μπορεί να γίνεται καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης, όποτε αυτό ζητηθεί, μέσω επίδειξης της φοιτητικής ταυτότητας στους επιτηρητές μέσω της κάμερας του υπολογιστή.

         o   Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους:

         o   Τη φοιτητική τους ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

        o   Κόλλες αναφοράς με τα στοιχεία τους

4.     Κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα.

5.     Η διάρκεια της εξέτασης θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη των εξετάσεων.  Οι απαντήσεις σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σύντομης ανάπτυξης θα δίδονται απευθείας στην πλατφόρμα. Σχήματα ή χημικές αντιδράσεις μπορούν να   απαντηθούν χειρόγραφα σε λευκή κόλλα(ες). Στην περίπτωση αυτή, τα γραπτά θα φωτογραφίζονται ή σαρώνονται (σκανάρονται). Το αρχείο με τις απαντήσεις θα αναρτάται  ως εικόνα ή αρχείο pdf απ’ ευθείας στο αντίστοιχο πεδίο κάτω από τα θέματα μέσω του υπολογιστή (upload στο assignments).

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20.

 

Οι διδάσκοντες του μαθήματος

Α.Ε ΚΟΥΚΚΟΥ– Π.Θ. ΔΟΥΛΙΑΣ