Επιλογή Σελίδας

Οι εξετάσεις των ασκήσεων Λιπίδια Ι και Λιπίδια ΙΙ των παρακάτω φοιτητών της ομάδας Δευτέρας θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS την Πέμπτη, 23/07/2020 και ώρα 09:00 π.μ.

Ομάδα 2
Αντωνίου Θωμάς

Αρναούτη Ελένη

Βάκα Ευαγγελία

Βάντσης Σάββας

Ομάδα 4
Λαχάνης-Ζαγκλαβάρας Κων/νος

Καρρά Αθηνά-Βασιλική

Κόλιας Δημήτριος

Ομάδα 5
Κομνηνός Γεώργιος

Κοντογιώργης Μάριος

Κορδούλη Μαρίνα

Κουρκουτά Θεοδώρα

Κουσή Αφροδίτη

 

Όνομα Αίθουσας Εξέταση: Εξετάσεις Εργαστηρίου Βιοχημείας-εκκρεμότητες τριτοετών 23-7-2020

Κωδικός εγγραφής: 17cb695

Οδηγίες – Προϋποθέσεις:

1 Η είσοδος-εγγραφή στην αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει αποκλειστικά μέσω του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών.

2. Οι φοιτητές πρέπει να συνδεθούν μέσω Η/Υ που διαθέτει σύνδεση σε internet, μικρόφωνο και κάμερα.

3. Μεταξύ 09:00 π.μ. και 09:15 π.μ. θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών με τη φοιτητική τους ταυτότητα. Ο έλεγχος ταυτοποίησης μπορεί να γίνεται καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης, όποτε αυτό ζητηθεί, μέσω επίδειξης της φοιτητικής ταυτότητας στους επιτηρητές μέσω της κάμερας του υπολογιστή.

6.Η εξέταση θα διαρκέσει 20 λεπτά της ώρας (έναρξη: 09:15 πμ – Λήξη: 09:35 πμ). Οι απαντήσεις θα δίδονται στον χώρο που προβλέπεται στην πλατφόρμα.

Οι φοιτητέςθα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

 

Οι διδάσκοντες του μαθήματος
MΕ ΛΕΚΚΑ (Σ) – Ε ΠΑΝΟΥ – ΠΘ ΔΟΥΛΙΑΣ – Κ ΤΕΛΛΗΣ – Δ ΠΑΝΤΑΖΗ – Α ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΝΑΣ