Επιλογή Σελίδας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τη Δευτέρα 8/11/2021 και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του τμήματος Χημείας, θα δοθεί διάλεξη από την Δρ. Κέλλη Κούση, Lecturer, Department of Chemical and Process engineering, University of Surrey, Guildford, UK, με θέμα «Καινοτόμα νάνο-δομημένα υλικά για ενεργειακές και καταλυτικές εφαρμογές».

Η διάλεξη πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης από μέλη του τομέα Φυσικοχημείας και θα δοθεί στην ελληνική γλώσσα. Ακολουθεί η περίληψη της διάλεξης.

Με τιμή,

Α. Καλαμπούνιας

 

«Καινοτόμα νάνο-δομημένα υλικά για ενεργειακές και καταλυτικές εφαρμογές»

Δρ. Κέλλη Κούση

Lecturer, Department of Chemical and Process engineering,

University of Surrey, Guildford, UK

Στόχος της ΕΕ είναι να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 80-95% έως

το 2050, ενώ τη στιγμή αυτή ο ενεργειακός τομέας είναι υπεύθυνος για το ~75% αυτών των εκπομπών και οι ενεργειακές μας απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς. Είναι λοιπόν επιτακτικό να βρούμε μια βιώσιμη προσέγγιση για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Μια λύση σε αυτό το πρόβλημα, μεταξύ άλλων, θα ήταν η χρήση πολύ-λειτουργικών υλικών σε διεργασίες παραγωγής Η2 και συνθετικών καυσίμων. Ένας αρκετά περιζήτητος στόχος στον τομέα της κατάλυσης τις τελευταίες δεκαετίες. Πράγματι, υλικά που περιέχουν ενεργά νανο-σωματίδια μετάλλων στην επιφάνειά τους έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως. Ωστόσο, παρά το γεγονός πως είναι ιδιαίτερα δραστικοί, είναι επιρρεπείς στην απενεργοποίηση και, ως εκ τούτου, απαιτούνται εναλλακτικές μέθοδοι για την παραγωγή τους.

Η μέθοδος exsolution έχει παρουσιαστεί ως μια προσέγγιση για την παραγωγή νάνο-σωματιδίων που εμφανίζουν ενισχυμένη δραστικότητα και σταθερότητα κατά των μηχανισμών απενεργοποίησης των καταλυτών πολλών διεργασιών. Πρόσφατα, είδαμε επιπλέον πως υπάρχει η δυνατότητα χειρισμού αυτών των υλικών, με τέτοιο τρόπο ώστε σωματίδια και ετεροδομές όλων των σχημάτων και μορφών να μπορούν να κατασκευαστούν, τόσο στην επιφάνεια όσο και στην κύρια μάζα του υλικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μεταποίηση πολλών ιδιοτήτων των υλικών αλλά ακόμα και την αλλαγή του μηχανισμού των διαφόρων αντιδράσεων σε σημείο που είναι εφικτές διεργασίες που δεν θεωρούσαμε έως τώρα πιθανές.