Επιλογή Σελίδας

Η διδασκαλία του Μαθήματος «ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ» θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής MsTeams, κάθε Τετάρτη και ώρα 13:30- 15:30. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί εικονική αίθουσα με τίτλο «ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚ ΕΤ 2020-21» και κωδικό πρόσβασης 66nt17i.

Ο διδάσκων

Καριπίδης Χαράλαμπος

Τμήμα Γεωπονίας