Επιλογή Σελίδας

Οι νέες ώρες  διδασκαλίας του  μαθήματος επιλογής “Χημεία Περιβάλλοντος” είναι  την Παρασκευή  3-6 μμ κατόπιν  αιτήματος των φοιτητών

Η διδάσκουσα

Δ. Χελά