Επιλογή Σελίδας

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι αλλάζει η ώρα εξέτασης του μαθήματος «Οργανική Χημεία Ι» – πτυχιακή που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25/01/2023, από ώρα 09:00 που ήταν, σε ώρα 13:00 στο αμφιθέατρο 2 (Χημικού), λόγω ταυτόχρονης εξέτασης με άλλο μάθημα τη συγκεκριμένη ώρα.
Οι διδάσκοντες