Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι η ώρα έναρξης του Εισαγωγικού Εργαστηρίου Χημείας (Τμήμα Β Τετάρτης) θα είναι η 16:45 αντί στις 17:00.

Ο Διδάσκων

Καθηγητής Α. Τσίπης