Επιλογή Σελίδας

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι για την παρουσίαση του πτυχιακών εργασιών του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας ισχύει νέος κωδικός εγγραφής. Ο νέος κωδικός μέσω του οποίου θα αποκτήσουν πρόσβαση οι φοιτητές είναι: w4vayzw

Εκ του Εργαστηρίου